Ochrona stacjonarna powierzonych nam obiektów jest realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.  Polega ona na stałym wykonywaniu przez naszych pracowników zadań w granicach wydzielonych obszarów i obiektów