Wraz z rosnącym rynkiem rosną wymagania klientów co do usług świadczonych przez firmy sprzątające. Stąd nasza specjalizacja w określonych produktach będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na usługi niestandardowe, spełniające wymogi konkretnego segmentu. Prace okresowe czy interwencyjne stanowią zbiór czynności, o wiele bardziej złożonych od prac codziennych.

Na dział Prac Okresowych składa się cała gama świadczonych przez nas usług specjalistycznych, a zakres i częstotliwość czynności za każdym razem uzgadniany jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

Sprzątanie poinwestycyjne

Wszystkie prace remontowe i budowlane różnego rodzaju obiektów wymagają gruntownego sprzątnięcia i doczyszczenia wszystkich pomieszczeń. Przy wykonywaniu tego rodzaju usług dysponujemy odpowiednim parkiem maszynowym oraz wyszkolonym i doświadczonym personelem.

W trakcie trwania remontu czy też budowy nieuniknione jest zabrudzenie niemalże na całym terenie obiektu. Będzie ono większe, lub mniejsze w zależności od czystości i higieny pracy ekip budowlanych. Zanim budynek, czy pomieszczenie zostanie oddany do użytku, jego właściciela czeka wiele trudu i wyzwań aby osiągnąć zamierzony i zapewne wymarzony efekt wizualny. Faktem jest że każda inwestycja wymaga sporych nakładów finansowych i niesie za sobą proporcjonalne oczekiwania.

Jako firma świadcząca usługi specjalistyczne, postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw w zmaganiach z wyżej omawianym problemem. Jesteśmy świadomi co tak naprawdę to oznacza. Na tym polu mamy do czynienia z bardzo kłopotliwymi zabrudzeniami z farb, lakierów, wszelkiego rodzaju spoiw sztucznych, zapraw budowlanych i innych ciężko ścieralnych materiałów. Należy pamiętać iż tego rodzaju brud, zanieczyszczenia powodują zmiany w strukturze powierzchniowej elementów dopiero powstających, lub świeżo powstałych na obszarze remontowanym (szczególnie narażone są powierzchnie porowate). Na szczęście nawet trudne zmiany są odwracalne jeśli w porę właściwie zareagujemy. „Właściwie” oznacza tutaj zastosowanie odpowiednich środków chemicznych, o odpowiednio dobranym stężeniu i PH oraz specjalistycznych maszyn czyszczących.

Zakres prac jest uzależniony zawsze od rodzaju inwestycji i wymagań Klienta.

Maszynowe doczyszczanie posadzek

Niezależnie od rodzaju podłogi i intensywności codziennego sprzątania, każda powierzchnia po pewnym czasie wskazuje na trwałe zabrudzenie, którego ręczne czyszczenie nie jest w stanie usunąć. Wymagane jest wówczas tzw. maszynowe doczyszczenie mające na celu przywrócenie podłodze jej naturalnego PH i podstronau czystości. Poprzez usunięcie warstwy zanieczyszczeń z silnie zabrudzonej podłogi jak również usunięcie starych, nawarstwionych środków chemicznych. Do doczyszczania i zabezpieczania podłóg używamy specjalistycznego sprzętu oraz profesjonalnych, skutecznych produktów chemicznych renomowanych firm ,które dobierane są indywidualnie do każdej czyszczonej powierzchni.

Czyszczenie elewacji, kostki brukowej i ogrodzeń kamiennych

Współczesne aranżacje urbanistyczne obiektów zewnętrznych, fasad i ogrodzeń bazują na wykorzystaniu szerokiej gamy kostek kamiennych , brukowych oraz ceramicznych. Na tego typu powierzchniach występują głownie zanieczyszczenia atmosferyczne i emisyjne. Dodatkowy problem stanowią mchy i glony, które często pokrywają kamienne ściany, ogrodzenia czy przestrzenie występujące pomiędzy kostka brukową.

Doczyszczanie - Zabieg ten pozwala na utrzymaniu elementów w dobrej kondycji. Bieżące utrzymanie powierzchni pozwala cyklicznie przywracać pierwotny stan. Wykonujemy czyszczenie elewacji z : tynku, kamienia, cegły, klinkieru, sidingu, betonu, szkła, blachy, aluminium, materiałów sztucznych, piaskowca, granitu

W segmencie outdoor oferujemy czyszczenie:
 • mechaniczne, wysoko/nisko ciśnieniowe,
 • z zastosowaniem technologii ciepło/zimno wodnej oraz hydro-piaskowania
 • z użyciem odpowiednio zbilansowanych preparatów chemicznych o adekwatnym do potrzeb roztworze i PH.

Renowacja i ochrona linoleum

Linoleum w obiektach użytku publicznego znajduje zastosowanie głównie jako wykładzina podłogowa. Pozornie to materiał prosty w codziennej pielęgnacji, ponieważ jego gładka i elastyczna powierzchnia wydaje się łatwą jeśli chodzi o utrzymanie czystości i dobrego wyglądu. Jednak utrzymanie tej specyficznej wykładziny w nienagannej kondycji wymaga co pewien okres czasu renowacji warstwy ochronnej w formie nałożenia powłoki polimerowej. Nie można precyzyjnie określić w stosunku do ogółu, co jaki czas należy powtarzać tego typu czynność ponieważ każde podłoże, które stanowi linoleum narażone jest na innego typu obciążenia i czynniki szkodliwe.

Podczas wykonywania impregnacji jaką jest nakładanie powłoki polimerowej postępujemy - stosując następującą kolejność działań:
 • Zabezpieczenie stref wejściowych / zapobiegawczo, aby stosowane środki chemiczne nie roznosiły się na terenie całego obiektu,
 • Usunięcie wszystkich zabrudzeń i starych środków chemicznych z powierzchni poddawanej renowacji,
 • Usunięcie starej powłoki polimerowej
 • Nałożenie nowych warstw polimerowych
 • Polerowanie (opcjonalnie)

Mycie szyb, powierzchni szklanych, bannerów reklamowych metodą teleskopową

Nasze rozwiązania

Rozpowszechnienie nowoczesnych technologii i materiałów w budownictwie takich jak szkło, daje nieograniczone możliwości architektom i projektantom wnętrz w doświetleniu pomieszczeń. Zmiany w zewnętrznym wizerunku obiektów, buduje nowy oblicze ulic i miast dzięki coraz częstszemu wykorzystaniu wielkopowierzchniowych elementów szklanych.

Eksploatacja takich powierzchni często spędza sen z powiek ich właścicielom zadającym sobie często pytanie: jak i w jaki sposób utrzymać je w czystości? Przez wieloletnie doświadczenia i zdobytą wiedzę użytkowników takich obiektów z Europy i USA, można stwierdzić, iż czyszczenie wodą pozbawioną minerałów (osmotyczną), jest jedyną odpowiednią technologią czyszczenia powierzchni szklanych noszącą za sobą szereg korzyści dla użytkownika. Dzięki innowacyjnej technologii IONIC Systems –„The Reach and Wash Systems” opierającej się na wykorzystaniu unikalnych właściwości ultra czystej wody, oraz urządzeń i akcesoriów do jej aplikacji, jest możliwe czyszczenie szybkie, bezpieczne i wydajne. Naszą usługę metodą teleskopową oferujemy na wysokościach dochodzących do 22 metrów bez konieczności pomocy podnośników oraz wyższych z użyciem technik linowych , wodą zdemineralizowaną i zdejonizowaną.

Skuteczność, wydajność, bezpieczeństwo bez kompromisów

Wraz z dynamicznym rozwojem nowoczesnego budownictwa zaistniała potrzeba zwrócenia większej uwagi na bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach. Systemy Reach & Wash Systems wykorzystywane w naszej firmie są jedynymi urządzeniami tego typu, które posiadają oznaczenie CE, co oznacza, że przeszły one testy bezpieczeństwa i spełniają standardy uznawane przez międzynarodowe organizacje.

Reach & Wash argumenty dla naszych przyszłych Klientów:
 • przyjazna dla środowiska technologia czyszczenia bez potrzeby używania detergentów myjących,
 • okienne ramy czyszczone są w tym samym czasie co szkło, bez dodatkowych opłat,
 • czyszczenie trudno i niedostępnych miejsc już jest kwestią kilku minut, a nie godzin
 • wykorzystanie ultra czystej wody gwarantuje zachowanie czystej powierzchni nawet dwa razy dłużej niż w przypadku użycia detergentów myjących,
 • operator podczas czyszczenia nie narusza prywatności użytkowników budynku, dzięki zastosowaniu ultra lekkich kijów,
 • pełna gwarancja bezpieczeństwa dla mytych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów czyszczących powodujących nie kiedy uszkodzenia (np. uszczelki, parapety itp.).

Usuwanie graffiti

W swojej ofercie wyszczególniamy dwa rodzaje działań, które wzajemnie się uzupełniają:
Profilaktyka - zabezpieczenie

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti polega na pokryciu fragmentu np. elewacji (na całej szerokości do wysokości około 3 - 4m) odpowiednimi preparatami, które nakłada się w kilku warstwach (ilość warstw uzależniona od typu powierzchni) najlepiej metodą natryskową, dzięki czemu uzyskuje się trwałą i prawie niewidoczną, zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń. Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti jest najlepszym wyborem, ponieważ działania te znajdują odzwierciedlenie w zdecydowanie mniejszych kosztach usuwania zabrudzenia i dają 100% pewności uzyskania tego efektu.

Gwarantujemy również:
 • niski koszt usuwania z graffiti z zabezpieczonej powierzchni
 • konserwacja powierzchni to przedłużanie trwałości materiału i oszczędności eksploatacyjne
 • skuteczność przez okres wielu lat
Interwencja - chemiczne czyszczenie

istniejącego graffiti z powierzchni nie zabezpieczonej. Jest bardzo często stosowane, ponieważ w większości przypadków mamy do czynienia z sytuacjami już zaistniałymi, czyli graffiti na powierzchni, której wcześniej nie zdążono zabezpieczyć.

Chemiczne likwidowanie graffiti z powierzchni nie zabezpieczonych jest o wiele bardziej kosztowne niż impregnacja zabezpieczająca i mniej efektywne zwłaszcza na powierzchniach "porowatych". Dlatego w naszych działaniach kładziemy nacisk na profilaktykę i zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na usługi obejmujące utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na powierzchniach dachowych w okresie zimowym

Oferujemy odśnieżanie dachów:

 • mało i wielkopowierzchniowych
 • płaskich
 • stromych
 • usuwanie nasypów śnieżnych
 • zbijanie sopli

Posiadamy profesjonalny sprzęt oraz co najważniejsze wykwalifikowaną, doskonale przeszkoloną kadrę w kierunku prac wysokościowych metodą alpinistyczną w systemie (IRATA oraz OTDL).

Czyszczenie wodą demineralizowaną

Produkcja / Czyszczenie wodą demineralizowaną

Woda z kranu jest przetwarzana przez system filtracyjny Reach & Wash w celu usunięcia rozpuszczonych w niej minerałów (znanych jako jony, które mogą być dodatnio naładowanymi kationami lub ujemnie naładowanymi anionami), takimi jak węglan wapnia, magnez, sole czy metale. Materia organiczna oraz wszelkie bakterie są również usuwane.

Po oczyszczeniu, woda przechowywana jest w zbiorniku urządzenia lub może być gotowa do użycia na bieżąco. Mobilny system : Reach & Wash Van jest najczęściej instalowany w samochodach dostawczych lub przyczepach. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy mieć optymalny dostęp do ultra czystej wody, przez możliwość przetransportowania wszędzie tam, gdzie tylko konieczne jest czyszczenie.

(W przypadku systemów przenośnych ON-SITE, takich jak QuattRO, Caddy nie ma zbiornika, a woda jest wytwarzana na bieżąco przez urządzenia na miejscu wykonywanej pracy).

Zakończenie czyszczenia

Miękkie szczotki, które są montowane na kijach teleskopowego o długości dochodzących do 24 metrów służą do czyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń, gdzie w tym samym czasie z systemu jest pompowana ultra czysta woda na dysze natryskowe. Ultra czystą wodę wykorzystuje się do czyszczenia oraz do spłukania zanieczyszczenia z czyszczonej powierzchni tak aby szyby był wolna od zacieków i smug.

Wysychanie wody

Po tym, jak szczotka usunęła zanieczyszczenia ze szkła, a całkowicie czysta woda przemywa i spłukuje powierzchnie okna, czyszczenie jest zakończone.

Krople całkowicie czystej wody, które pozostaną na umytej powierzchni okna wysychają w naturalny sposób. Jako że woda jest tak ultra czysta, po wyschnięciu nie pozostawi żadnych smug czy plam. Inne systemy czyszczące pozostawiają na mytej powierzchni zarówno jony naładowane dodatnio jak i ujemnie, jak również resztki detergentu czyszczącego, przez co brud jest ponownie przyciągany do powierzchni okna. Szkło, panele słoneczne i wszystkie powierzchnie zmywalne, które są czyszczone przy użyciu ultra czystej wody (tzw. zdemineralizowanej) gwarantuje utrzymanie efektu czystości znaczniej dłużej niż w porównaniu do metod tradycyjnych tj. zmywak + ściągaczka (testy wykazują nawet trzykrotnie dłuższe pozostawanie wrażenia czystości).